— Sinds 1918 —

ERFGOED

Marie Camal

Erfgoed

en de lotgevallen van de familie

1918, Queue-du-Bois, een dorpje in het Land van Herve, in de buurt van Luik. Marie Camal schuimt de straten af met haar handkar gevuld met verse kazen. Haar producten zijn lokaal vermaard om hun goede kwaliteit. Haar bescheiden handeltje, het resultaat van hard werken, breidt uit en groeit beetje bij beetje. De handkar wordt vervangen door een hondenkar, daarna door een paardenkar en vervolgens door een bestelwagen...In de jaren '60, na zich te hebben verzet tegen de oorlog door in het geheim kazen te maken, gaat de jongste van de Camal-kinderen, Joseph, verder op het elan van zijn moeder door zich toe te spitsen op wat de Kaasmakerij Régal zal worden ...

Niet ver daar vandaan, te Retinne, begint Joseph Bruwier met een melkveehouderij in de "Ferme Bidelot".

In 1984 nemen de twee zonen van Joseph Bruwier, Philippe en Benoît, net als Joseph Camal, de zaak van hun ouders over door er zich meer op toe te spitsen.
In 2011 neemt Damien Bruwier, de zoon van Philippe, met een diploma van de zuivelindustrie op zak, de activiteiten over van Régal dat bijna een eeuw in handen was van de familie Camal.

Op dit moment stelt de Kaasmakerij Régal 5 personen te werk en verwerkt het de melk van twee melkveebedrijven uit de streek tot verse kazen. Honderden ton verse kazen verlaten jaarlijks de ateliers van de Kaasmakerij Régal.

Door de ambachtelijke methodes en de deskundigheid op het gebied van kaas voort te zetten draagt de kaasmakerij Régal bij aan het behoud van het erfgoed van een streek waar vroeger elke boederij zijn eigen verse kazen produceerde.